LIVE BroadCastphoto

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ยอมรับแปลกใจกับคำสั่งย้ายของ คสช.

19:27 น. จากกรณี คสช. มีคำสั่ง ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นาย.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ได้ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว ยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง เพราะในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะกรรมการ คุรุสภา ได้แยกขาดออกมาจาก สกสค.นานแล้ว แต่ในคำสั่งก็ปรากฎรวมทั้งคุรุสภา และ สกสค.ส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจ และพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่ง

เงินทองต้องรู้ อ.วีระ ธีรภัทร Nation Radio FM 90.5 MHz

เงินทองต้องรู้ อ.วีระ ธีรภัทร Nation Radio FM 90.5 MHz

  • กวี ชูกิจเกษม กับทิศทางการลงทุน หลังการยึดอำนาจ 26/05/57คลิก...
  • ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 12/05/57 คลิก...
  • โอกาสตลาดหุ้นไทย จะขยับไปข้างหน้า 30/04/57 คลิก...

ออโตเซอร์วิส

รายการ : ออโตเซอร์วิส
จันทร์-ศุกร์ เวลา13.00 - 14.00น.
ไขทุกสารพันปัญหา ตอบคำถามสดๆ ในทุกเรื่องราวของวงการรถยนต์
โดย สินชัย ภมรพล
อ.พัฒนเดช และนายประโยชน์

คลินิกคนรักบ้าน

รายการ : คลินิกคนรักบ้าน
จันทร์ - พุธ เวลา 14.00 - 15.00น.
นำเสนอข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เรื่องบ้าน เรื่องโครงสร้าง และการตบแต่งภายใน
โดย อ.เอกพงษ์ อ.กฤษณพงศ์ และลักขณาDJs/SHOWS